Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

De Wkb wordt vanaf 1 januari 2022 gefaseerd ingevoerd; een groot deel van het toezicht op het Bouwbesluit wordt overgedragen aan private ‘kwaliteitborgers’. Hoewel de Wkb (voorlopig) niet geldt voor monumenten heeft de nieuwe wet wel invloed op het gemeentelijk toezicht op monumenten.

Relatie tot Omgevingswet

Op dezelfde datum treedt de Omgevingswet in werking, inclusief het nieuwe regime ‘vergunningvrij’. Vergunningvrij zal meerdere varianten gaan kennen, waarbij vergunningvrij voor het bouwen niet vergunningvrij voor het aspect monumenten impliceert. De combinatie van die twee wetten heeft aanzienlijke en soms wat onverwachte effecten op de rol van het gemeentelijke toezicht op werkzaamheden aan monumenten.Laatst bewerkt op 04-11-2020