Monumentenwet 1988

Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ)

In oktober 2003 is bij de Tweede Kamer een voorstel voor een Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ), een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet milieubeheer, Woningwet en Ontgrondingenwet, ingediend. Met dit wetsvoorstel worden de principes van het verdrag van Malta doorgevoerd in de Nederlandse wetgeving. Rijk, provincies, gemeenten en bedrijven krijgen door de nieuwe wetgeving te maken met nieuwe voorschriften. Het wetsvoorstel is op 4 april 2006 door de Tweede Kamer aangenomen en in december 2006 in de Eerste Kamer. Op 1 september 2007 is de WAMZ in werking getreden.Laatst bewerkt op 09-03-2015