Besluit Erfgoedwet archeologie

Toetsingscriteria             

In artikel 3.2 eerste lid van de AMvB (Besluit Erfgoedwet archeologie) zijn de eisen opgenomen waaraan een CI dient te voldoen. Laatst bewerkt op 06-07-2017