Besluit aanwijzing richtlijn

Besluit aanwijzing richtlijn voor het op professionele wijze verrichten van opgravingen

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juli 2016, nr. 1014109 houdende aanwijzing van de richtlijn, bedoeld in artikel 5.5, onderdeel b, van de Erfgoedwet, voor het op professionele wijze verrichten van opgravingenLaatst bewerkt op 06-07-2017