Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor onze toekomst. Onze fossiele voorraden raken op en bij het gebruik van energie en materialen staat de volhoudbaarheid van synthese en verbruik voorop. Hieronder volgen een aantal websites waarop hierover informatie te vinden is.

Duurzaamheid en archeologische en historisch landschappelijke waarden

Bij het onderwerp Duurzaamheid en Erfgoed wordt primair gedacht aan het duurzaam maken van monumentale gebouwen. Toch speelt ook in de omgang met archeologische en historisch-landschappelijke waarden duurzaamheid een belangrijke rol. Immers de definitie van duurzaamheid is: ‘Het voorzien in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in gevaar te brengen.’ Voor een duurzame omgang met archeologische vindplaatsen en historisch-landschappelijke structuren betekent dit het in voldoende mate rekening houden met de toekomstige behoefte aan zowel het verkrijgen van historische kennis als het ervaren van historische beleving. Daarom mogen bij een duurzame omgang de huidige benutting en aantasting van waardevolle vindplaatsen en structuren het toekomstig gebruik niet in de weg staan. Zowel ‘behoud in situ’ als het documenteren bij dreigende aantasting zijn daarom van groot belang. Overigens geldt ditzelfde voor bouwhistorische waarden in monumentale gebouwen. Kortom: een overheid die duurzaam beleid voert gaat altijd zorgvuldig met erfgoed om.

Kennisbank Monumenten.nl

Veel eigenaren willen energiebesparende maatregelen in hun historische pand. Een hele uitdaging, want hoe respecteert u de monumentale waarde? Standaard oplossingen voor energiebesparing zijn niet altijd toe te passen. Welke mogelijkheden zijn er wél? Wat leveren die op, maar ook: wat zijn dan de risico’s? Wie kan u goed adviseren? Er is veel vraag naar informatie. De Kennisbank van Monumenten.nl helpt u op weg. Vergeet niet bij uw gemeente om informatie te vragen en ga na of er voor uw plannen een omgevingsvergunning nodig is.

Project Duurzame Monumenten

Monumentale panden zijn per definitie duurzaam omdat ze al zo lang bestaan. Maar bij de restauratie wordt duurzaamheid vaak uit het oog verloren. Terwijl duurzame oplossingen voor monumenten net nieuwe kansen bieden. Dit was het uitgangspunt van het project Duurzame Monumenten, dat van september 2011 t/m november 2013 is uitgevoerd door een groep van monumenteigenaren, exploitanten, ondernemers, belangenorganisaties (zoals Monumentenwacht), gemeentelijke- en rijksoverheid, en onderwijs- en onderzoeksinstellingen (Hogeschool Zuyd, Universiteit Hasselt en Universiteit Maastricht). Uit het project is een consortium van bedrijven en instellingen voortgekomen, dat zich richt op de verduurzaming van monumenten

Kenniscentrum voor duurzaamheid

Duurzaam renoveren in Delft: een grachtenpand uit de 16de eeuw na renovatie voor meer dan 80% zelfvoorzienend van energie en water? Met nieuwe maar ook oude technieken maakt de Witte Roos dit waar in de Delftse binnenstad. Kennis over duurzaam renoveren maakt de Witte Roos graag bereikbaar via de kennisbank over duurzaam renoveren. Lees hier meer over de renovatie van Huis de Witte Roos.

URBACT LINKS project

Sinds 2009 heeft de gemeente Delft geparticipeerd in het project "LINKS – future-proof historic centres, an URBACT II project." De stad heeft samengewerkt met 8 andere Europese historische steden, inclusief 2 leden van de Energy Cities: Bayonne (Frankrijk), als één van de kartrekkende partners, en Brasov (Roemenië). Eén van de hoofddoelen van het project is het vinden van energiebesparende oplossingen voor historische gebouwen.Laatst bewerkt op 10-07-2015