Subsidies Archeologieparticipatie 2019-2020

Weet jij mensen te bereiken die in hun vrije tijd actief met archeologie bezig willen zijn?

Bied jij mensen de mogelijkheid in hun vrije tijd actief met archeologie bezig te zijn? Of cultuur te maken met archeologie als bron? Daar is onze subsidieregeling ‘Archeologieparticipatie’ nou precies voor bedoeld. Het gaat erom archeologie te beoefenen, beleven, ervaren en/of te gebruiken als bronmateriaal. Daarbij staat niet het erfgoed, maar de deelnemer centraal.

Vormen die voor subsidie in aanmerking komen:
• Projecten die het aantal vrijwilligers in de archeologie vergroten. Zij kunnen zelf zoeken en graven, maar bijvoorbeeld ook bezoekers ontvangen bij een opgravingslocatie, of de verslaglegging verzorgen.
• Projecten die mensen in hun vrije tijd aan de slag laten gaan met archeologie, bijvoorbeeld tijdens evenementen. Het gaat om actief meedoen en beleven.
• Projecten met archeologisch erfgoed als inspiratie of bronmateriaal voor creatieve uitingen.

Aanvragen

Je kunt een aanvraag indienen van 8 juli 2019 t/m 18 december 2020, of tot het totale budget bereikt is. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Bedragen

De subsidie bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 25.000 per project.
Het totale beschikbaar budget is € 900.000.

Subsidieregeling

In de subsidieregeling met toelichting vind je alle details. Bijvoorbeeld aan welke voorwaarden je moet voldoen en aan welke criteria je aanvraag wordt getoetst.

Wie en waarvoor?

Wie kan een aanvraag indienen?

Een stichting of vereniging die zich inzet voor archeologie, actieve archeologieparticipatie of actieve cultuurparticipatie,
- in het Koninkrijk Nederland gevestigd
- zonder winstoogmerk.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

Je kunt subsidie aanvragen voor een project waarbij archeologievrijwilligers en/of geïnteresseerden actief aan de slag gaan met archeologie. Zij kunnen zelf meezoeken of -helpen, ze kunnen op evenementen beleven wat archeologie betekent door er actief mee bezig te zijn, of ze kunnen kunst of cultuur maken met archeologische vondsten als bronmateriaal.

Voorbeelden ter inspiratie

 • Met de zogenaamde LiDAR-techniek gaan metingen door vegetatie heen. Sinds kort is daardoor de ondergrond van bijvoorbeeld bosgebieden zichtbaar, waar voorheen bomen en struiken het zicht belemmerden. Dit levert een grote hoeveelheid nieuwe archeologische vondsten op zoals o.a. grafheuvels – teveel voor archeologen alleen om te traceren en evalueren. In het project ‘Erfgoed gezocht’ kan iedereen met interesse voor archeologie meespeuren naar archeologische resten op de Veluwe, eerst via een online platform en daarna in het veld. Dit project is een samenwerking tussen Erfgoed Gelderland en de Universiteit Leiden.
 • Toen in Dalfsen een grafveld uit de Steentijd werd gevonden, met twee bijzonder rijke graven, kregen alle inwoners en geïnteresseerden onder de noemer ‘De Schat van Dalfsen’ de kans mee te graven met de archeologen. De schat inspireerde het dorp tot allerlei initiatieven, zoals een fiets- en wandelroute, een leerlijn voor en door de lokale basisscholen, een gedichtenroute, een speciaal gebrouwen bier en zelfs een musical.
 • In het publieke boomgaard- en wijkpark “De Steenen Camer” richtten vrijwilligers een tuin in met groente- en kruidengewassen en fruitsoorten die hier ook in de Romeinse tijd werden verbouwd. De grens van het Romeinse Rijk, de limes, liep van ca. 70 tot 300 na Christus precies over het tuincomplex. Dit project is onderdeel van het zichtbaar en beleefbaar maken van de restanten van de Limes, om ze op de Wereld Erfgoedlijst te krijgen.

Waarvoor kan ik niet aanvragen?

Projecten die zich alleen richten op het toegankelijk maken of presenteren van archeologisch erfgoed zonder actieve component komen niet voor subsidie in aanmerking. Dat geldt ook voor activiteiten op het gebied van educatie.

Voorwaarden: waar moet je aanvraag aan voldoen?

Hieronder vind je een selectie van de voorwaarden waar je subsidieaanvraag aan moet voldoen. Lees voordat je een aanvraag doet de subsidieregeling goed door met daarin een overzicht van alle voorwaarden.

Project

 • Je vraagt aan voor een specifiek en onderscheidend project en dus niet voor reguliere activiteiten.
 • Je project duurt maximaal twee jaar.
 • Je project start niet eerder dan 13 weken na je aanvraag en niet later dan 6 maanden na de toekenning.

Begroting

 • Het aangevraagde bedrag is maximaal 50% van de totale voor in subsidie in aanmerking komende projectkosten.
 • Alleen kosten die direct aan je project gerelateerd zijn komen voor subsidie in aanmerking.
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
 • Maximaal 20% van de subsidie mag je inzetten voor materiële investeringen.

Subsidie ontvangen

 • Je moet voldoen aan de Governance Code Cultuur.
 • Je bent verplicht mee te werken aan de kennisdeling over je project.

Criteria: waar wordt een project op beoordeeld?

We beoordelen je aanvraag aan de hand van de volgende criteria:

 • Inhoudelijke kwaliteit van het project in relatie tot het doel van de regeling.
 • Organisatorische kwaliteit.
 • Bijdrage aan publieksverbreding in de archeologie.

Een toelichting op deze criteria vind je terug in de subsidieregeling Archeologieparticipatie.
Je komt alleen voor subsidie in aanmerking als je aan alle drie criteria voldoet.

Hoe werkt het?

Voorbereiding

Lees alle informatie goed door. Ook de volledige subsidieregeling, het voorbeeldaanvraagformulier en de modelbegroting (zie hieronder). Heb je nog vragen of behoefte aan advies? Neem gerust contact met ons op via 030 233 60 30 of maak een afspraak tijdens ons spreekuur.

Account Mijn Fonds

Aanvragen gaat via ons digitale aanvraagsysteem Mijn Fonds. Om in te loggen heb je een account nodig. Houd er rekening mee dat het toewijzen van een account maximaal drie werkdagen kost. Maak hier een account aan.

De subsidieaanvraag

Als je bent ingelogd in Mijn Fonds vind je daar het online aanvraagformulier. Dit formulier vul je digitaal in. Je kan hier ook het projectplan, de begroting en de ondertekening digitaal uploaden. In de subsidieregeling lees je waar het projectplan en de samenwerkingsovereenkomst aan moeten voldoen. Als je alles hebt ingevuld dien je het formulier digitaal in.

Een volledige subsidieaanvraag bestaat uit:

 • ingevuld aanvraagformulier (voorbeeldformulier)
 • sluitende begroting (voorbeeld modelbegroting)
 • projectplan (maximaal 5.000 woorden). In de toelichting op de subsidieregeling lees je welke onderdelen je in je projectplan moet toelichten.
 • digitale ondertekening

Bericht

We proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt in ieder geval binnen 13 weken van ons bericht.Laatst bewerkt op 28-08-2019