Certificering

Wet- en Regelgeving

De Erfgoedinspectie houdt toezicht op verschillende wet- en regelgeving met betrekking tot archeologie. De Erfgoedinspectie ziet toe op de naleving van: 

De Nederlandse overheid geeft invulling aan het Europees Verdrag inzake de bescherming van het Archeologische Erfgoed 1992 (Verdrag van Malta). Meer informatie over de archeologische rijksmonumenten kunt u vinden op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Overgangsfase door nieuwe wetgeving

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. Tot 1 juli 2017 was er sprake van een overgangssituatie waarin zowel met een opgravingsvergunning als met een opgravingscertificaat gegraven kon worden. Vanaf 1 juli 2017 kan alleen nog met een opgravingscertificaat opgegraven worden.

Opgravingen die met een vergunning verricht zijn en waarvan na 1 juli 2017 nog uitwerking, rapportage en deponering van de opgravingsvondsten en bijbehorende documentatie moet plaatsvinden, vallen nog onder de opgravingsvergunning.

Op deze onderzoeken blijven de regelgeving van de Monumentenwet 1988 (inclusief onderliggende regelgeving) en de voorschriften van de opgravingsvergunning van toepassing. De Erfgoedinspectie houdt toezicht op deze onderzoeken.Laatst bewerkt op 06-07-2017