Subsidie Archeologie en Klein Limburgs erfgoed 2022-2023

De Provincie Limburg stimuleert projecten die gericht zijn op behouden van het klein Limburgs erfgoed en de cultuurhistorische betekenis hiervan uit dragen en/of gericht zijn op het zichtbaar en publiektoegankelijk maken van archeologie.

Voor wie?

Organisaties (zoals bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen etc.) en natuurlijke personen.

Waarvoor?

 • Het klein Limburgs erfgoed te behouden en de cultuurhistorische betekenis hiervan uit te dragen aan een breed publiek
 • Het zichtbaar en publiek toegankelijk maken van archeologie.

Komt u ervoor in aanmerking?

Voorwaarden om een subsidie te kunnen krijgen zijn onder andere:

Voor klein Limburgs erfgoed

 1. Het betreft de instandhouding van klein Limburgs Erfgoed.
 2. Het project is erop gericht om de cultuurhistorsiche betekenins van het klein Limburgse erfgoed uit te dragen aan een breder publiek.
 3. De totale subsidiabele projectkosten zijn niet hoger dan €60.000,00
 4. De uitvoering van het project vindt plaats mede met inzet van vrijwilligers.
 5. Er is sprake van een Limburgs belang.

Voor archeologie

 1. Het archeologisch verhaal wordt op een aansprekende wijze te ontsluiten.
 2. De totale subsidialbele projectkosten zijn niet horger dan € 100.000,00
 3. Educatie en/of burgerwetenschap staan centraal
 4. De uitvoering van project vindt plaats mde met inzet van vrijwilligers
 5. Er is sprake van een Liburgs bealng.

Voor de volledige voorwaarden adviseren wij u naar de volledige tekst van de regeling te kijken.

Voorverleg?

Wij adviseren u om vóór het indienen van de subsidieaanvraag een overleg in te plannen met de Provincie Limburg. U kunt dit overleg inplannen door het digitale vooroverleg formulier in te vullen.

Als gespreksleidraad voor dit overleg dient de checklist. De vragen in deze checklist dienen ter voorbereiding van dit overleg.

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

U kunt een subsidieaanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. U dient hiervoor te beschikken over eHerkenning.

Bent u geen organisatie? Dan kunt u een subsidieaanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier voor natuurlijke personen in te vullen. U dient hiervoor te beschikken over DigiD.

Hier vindt u meer informatie over eHerkenning of DigiD.

Of u kunt het analoge aanvraagformulier invullen en per post toesturen. Dit vindt u onder het kopje formulieren.

Wat is de indieningstermijn?

Uiterlijk 1 december 2023 moet de aanvraag door de Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg zijn ontvangen.

Wat is de looptijd van de subsidieregeling?

Tot en met 1 december 2021.

Subsidiebedrag?

 • Klein Limburgs erfgoed maximaal € 30.000,00
 • Archeologie maximaal € 50.000,00

Wat is het subsidieplafond?

Het subsidieplafond geeft aan hoeveel geld er in totaal voor alle aanvragen beschikbaar is in een bepaalde periode. U vindt het in het actuele overzicht van de subsidieplafonds.

Integrale tekst regeling

U kunt de volledige tekst van de subsidieregeling downloaden in de rechterkolom: "Nadere subsidieregels Archeologie en Klein Limburgs Erfgoed 2022-2023".Laatst bewerkt op 01-09-2022