Archeologie Maasvallei

De Provincie werkt aan efficiënt en effectief beleid voor de Maasvallei. Hierbij zoeken we naar een goede balans tussen het beschermen van archeologische vondsten en het belang van projecten die bijdragen aan de hoogwaterbescherming van Limburg.

De nadruk ligt daarbij op kennis, goedkopere onderzoeken en meer duidelijkheid over het karakter en de omvang van die onderzoeken. We doen dit nadrukkelijk in overleg en samenspraak met onze partners zoals gemeenten, de Rijksoverheid en initiatiefnemers van de projecten.

We kiezen voor een aanpak via de volgende zes pijlers:

  • vergaren en bewaren van inhoudelijke kennis
  • landschappelijk onderzoek Maasvallei
  • toewerken naar nog beter onderzoek en pilots
  • krijgen en behouden van meer steun
  • ontwikkelen van selectiebeleid
  • verkennen van andere financieringsvormen.


Laatst bewerkt op 21-02-2022