Provinciaal archeologiebeleid

Beleidsprogramma archeologie

'Limburg is de rijkste archeologische provincie van Nederland'. Dat schreven we op toen we voor het eerst actief publieksgericht beleid voerden op het gebied van archeologie. Nu, vier jaar laten, stellen we met overtuiging vast dat de provincie archeologisch is verrijkt. Ons archeologisch erfgoed is zichtbaarder en toegankelijker dan ooit tevoren. Lees meer

De komende jaren werken we actief aan het vergroten van de (digitale) zichtbaarheid en toegankelijkheid van archeologie in de Limburgse samenleving en laten we mensen vaker in aanraking komen met de verhalen achter vondsten.

Er zijn in Limburg veel organisaties en vrijwilligers die met de inzet van hun expertise een bijdrage leveren aan het behoud en het ontsluiten van het archeologisch erfgoed. Een aantal van deze organisaties wordt door de Provincie al dan niet direct ondersteund. Als Provincie stimuleren wij de verbindingen tussen deze partijen in projectmatige samenwerking en onderlinge kennisuitwisseling. Samen met partners en vrijwilligers in de archeologie zetten wij ons in voor de instandhouding en beleving van het archeologisch erfgoed in Limburg.

Met het archeologiebeleid zet de Provincie in op:

 • publieksbereik
 • publieksparticipatie
 • de (digitale) ontsluiting
 • benutting van resultaten archeologisch onderzoek

Het beleidsprogramma is opgedeeld in twee actielijnen.

Actielijn 1: ‘de verbindende waarde van archeologie’ richt zich op de (digitale) ontsluiting van archeologie voor een breder publiek. Enerzijds vanuit de attractiviteit ervan, anderzijds vanuit de maatschappelijke waarden zoals identiteit en cohesie.

Actielijn 2: ‘de verbeterde archeologische monumentenzorg’ richt zich op de wettelijke archeologische verplichtingen in heel Limburg doelgericht en efficiënt in te vullen en de resultaten ervan zoveel mogelijk te benutten.

Via een subsidieregeling ondersteunen we initiatieven die bijdragen aan de ambitie van ons beleid. Deze regeling wordt gecombineerd open gesteld met het beleidsonderdeel ‘klein erfgoed’ vanuit monumenten.

Beeldmerk

De Provincie Limburg maakt het rijke, archeologische verleden van Limburg zichtbaar. Hierbij gaat het niet alleen om de vondsten zelf, maar ook zeker om de verhalen en de kennis achter deze vondsten. Om de diverse projecten in Limburg met elkaar te verbinden is er een overkoepelend beeldmerk ontwikkeld.

Het beeldmerk Archeologie Limburg is een eigentijds beeld dat het gevoel van archeologie oproept. De letters zijn zodanig vormgegeven dat ze de hang naar de oudheid laten zien. Nagenoeg alles dat met archeologie te maken heeft, komt uit de bodem. Vandaar ook dat we een opwaartse dynamiek visualiseren met het beeldmerk. Het komt uit de grond maar op die manier ook naar boven. In die pijlvorm is vervolgens een stilering van de letters A (van archeologie) en L (van Limburg) opgenomen. De pijl is ook weer een hint naar archeologische punten en de troffel die veelvuldig door archeologen wordt gebruikt. Lees meer

De Vondst

De Vondst is het centrum voor archeologie in Limburg. Op deze unieke locatie bundelen de Provincie Limburg, gemeente Heerlen en stichting Restaura hun krachten. Zowel het provinciaal depot als het restauratieatelier van Restaura is er gehuisvest.

Het doel van De Vondst is om het archeologisch proces ‘van vondst tot vitrine’ inzichtelijk te maken voor iedereen in Limburg.  Er is een speciaal publieksgedeelte ingericht waar je alles kunt horen, zien en beleven op het gebied van de Limburgse archeologie. Bezoekers kunnen de permanente expositie bekijken en meekijken met restauratoren die aan het werk zijn. Ook is een rondleiding door het provinciaal depot mogelijk. Wil u zelf ervaren hoe het is om archeologische werkzaamheden uit te voeren? Ook dat kan! Schuif aan en sorteer de diverse vondsten.

Als centrum voor archeologie in Limburg worden er tevens diverse lezingen en workshops georganiseerd rondom recente opgravingen. De Vondst is daarmee een verbindingsplatform in de breedste zin van het woord. Het is dé plek in Limburg waar iedereen met zijn of haar vragen over en nieuwsgierigheid naar archeologie terecht kan. Nieuwsgierig geworden? Bezoek De Vondst!

Kijk op de website van De Vondst voor meer info.

Via Belgica

Via Belgica is de door archeologen bedachte naam van een 400 kilometer lange Romeinse hoofdweg. De Via Belgica liep vroeger van Keulen tot aan Boulogne sur Mer en liep dwars door Zuid-Limburg van Rimburg (bij Heerlen) tot Maastricht.

De weg was een belangrijk onderdeel van een groot en ingewikkeld netwerk van Romeinse wegen. De Via Belgica ligt al vele eeuwen meters diep onder de grond. De Provincie wil deze route weer beleefbaar en zichtbaar maken.

Daarom hebben de Provincie en de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Valkenburg a/d Geul en Voerendaal de handen ineen geslagen. We hebben hiervoor een projectleider aangetrokken. Parkstad Limburg, ondernemers en vrijwilligers leveren hun bijdrage aan het uitvoeren van het project.

De ambities van de partners zijn:

 • het verhaal van de Via Belgica ontwikkelen en breed uitdragen via storytelling
 • het maken van een overkoepelende huisstijl
 • het ontwerpen, bouwen en beheren van een website, social media, app, augmented reality
 • het ontwikkelen van storytelling tool
 • het opzetten van aansprekende arrangementen, samen met lokale ondernemers en gemeenten
 • de belangrijkste herkenningspunten, zoals de wachttorens en villa’s, nog meer zichtbaar en toegankelijk maken
 • ruimte geven om aan te haken en een eigen bijdrage te leveren aan het verhaal van Via Belgica.

Be­leef de Via Bel­gi­caLaatst bewerkt op 21-02-2022