Ruimtelijke ordening

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Voor een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. 

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Rijkswaterstaat werkt aan de bescherming tegen overstromingen en aan schoon en voldoende water voor alle gebruikers. Bovendien bevordert RWS de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, zowel op het rijkswegennet als op het netwerk van rijkswateren.

Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR)

In de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) werken zeven vastgoeddiensten samen op het gebied van aankopen, ontwikkelen, beheren en verkopen van vastgoed door het rijk. In 2007 hebben zij de RVR-kennisgids Vastgoed en Archeologie uitgebracht waarin praktische informatie over dit onderwerp is gebundeld en toegankelijk gemaakt.Laatst bewerkt op 20-03-2015