Rijk

Vanuit overheidswege zijn op landelijk niveau verschillende koepelorganisaties actief zowel op het gebied van cultuur als ruimtelijke ordening. De overkoepelende overheidsinstanties die de belangen van de 12 provincies en 393 gemeenten behartigen zijn respectievelijk het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Onder Cultuur en Ruimtelijke Ordening vindt u meer specifieke en relevante informatie over overheidsinstanties die zich enkel bezighouden met de beleidsvelden Cultuur en Ruimtelijke Ordening.Laatst bewerkt op 20-03-2015