Restauratie Opleidingsproject

Het voortbestaan van onze monumenten wordt bedreigd door een tekort aan voldoende vaklieden. Het specifieke vakmanschap is aan het verdwijnen en de instroom van nieuwe restauratievaklieden stokt. Deze ontwikkeling kan desastreuze gevolgen hebben voor het onderhoud en de restauratie van onze monumenten i.c. het behoud van ons culturele erfgoed. Daarom is het noodzakelijk om meer vaklieden op te leiden die in de restauratie zijn gespecialiseerd. Met dat doel is het Restauratie Opleidingsproject (ROP) opgericht.

Hierin werken samen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de steunpunten voor de monumentenzorg, werkgeversorganisatie Bouwend Nederland, Fundeon, 10 provincies en de provinciale VNG-afdelingen.
Gekozen is voor een ROP-structuur per landsdeel. Voor Noord-Brabant en Limburg kreeg dit uitwerking in de oprichting van het ROP-zuid. De coördinatie van het ROP-zuid wordt uitgevoerd door Stichting Monumentenhuis Brabant. De doelstellingen van het ROP zijn:

het bevorderen van een constant aanbod van restauratieprojecten als voorwaarde voor het beroepspraktijkvorming van de leerlingen. Op deze wijze wordt de instroom gestimuleerd;

  • het opleiden van leerlingen in de restauratie door vakgericht onderwijs op het ROC gedurende 1 dag in de week en 4 dagen in de week beroepspraktijkvorming op restauratieprojecten;
  • het ontwikkelen van activiteiten die bijdragen aan het daadwerkelijk bezetten van deze praktijkplaatsen door gemotiveerde leerlingen.

De werkwijze en de aanpak van het ROP zijn succesvol gebleken en leveren een structurele bijdrage aan de continuïteit van het vakmanschap. Zeker ook door ROP-zuid zijn aansprekende resultaten behaald. 

Voorgeschiedenis
Vanaf 1996 ondersteunde het voormalige Monumentenhuis Limburg in samenwerking met de Provincie Limburg, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Samenwerkingsverband Bouwopleidingen en Bouwradius het regionale opleidingsproject Werken, leren en restaureren in Limburg. 
Het ROP Limburg is na beëindiging van de activiteiten van het Monumentenhuis Limburg voortgezet. De algemene coördinatie van het ROP in Limburg is in handen van de heer Harry Maas van het Monumentenhuis Brabant. De heer Christ van Bree coördineert de activiteiten van het ROP binnen de regio Limburg. Het ROP Limburg maakt gebruik van het netwerk van SAM Limburg.

Projecten waaraan leerlingen van het ROP tot nu toe hebben meegewerkt zijn onder andere de restauratie Kasteel Wolfrath en conservering kasteelruïne in Born, de restauratie van de Stadbroekermolen in Sittard en de restauraties van Kasteel Terworm in Heerlen en de Keverberg in Kessel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Monumentenhuis Brabant. De coördinatoren van ROP-zuid zijn; Harrie Maas, Christ van Bree en Sandra van Trijffel. Laatst bewerkt op 13-05-2015