Missie en doelstellingen

Missie

Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg (SAM) Limburg wil een duidelijk en herkenbaar aanspreekpunt zijn voor de monumentenzorg en archeologie in Limburg in de meest ruime zin.

Doelstellingen

Het Steunpunt adviseert en ondersteunt Limburgse gemeenten bij de uitvoering van hun wettelijke taken op het gebied van archeologie en monumentenzorg. SAM draagt daarmee bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen van de Provincie Limburg en het Rijk. Voorts biedt het Steunpunt een platform voor de verschillende bij monumentenzorg en archeologie betrokken partijen. Dit kunnen gemeentelijke overheden zijn, maar ook andere overheden en particuliere non-profit organisaties.

SAM Limburg wil de integratie van de verschillende cultuurhistorische beleidsterreinen in de ruimtelijke ordening, zoals (steden)bouwkunde, historische geografie en archeologie, bevorderen. De koppeling met initiatieven en projecten op het gebied van erfgoededucatie is daarbij van groot belang.
 Laatst bewerkt op 13-05-2015