Gemeente Sittard-Geleen

Bezoekadres
Hub Dassenplein 3 
6131 LB SITTARD

Postadres
Postbus 18 
6130 AA SITTARD

Contactpersoon Archeologie

M.E.N. (Marion) Aarts
Archeoloog
Team Ruimtelijk Beleid
Telefoon: 046-4777456
E-mail: marion.aarts@sittard-geleen.nl

Contactpersoon Monumenten

M. (Mariëlle) Roks
Beleidsmedewerker Monumenten
Team Ruimtelijk Ontwerp
Telefoon: 046-4777881
E-mail: marielle.roks@sittard-geleen.nl

Monumentencommissie

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). Sinds 2013 is de Welstands- en Monumentencommissie samengevoegd. De commissie heeft als taak het college te adviseren over bouwplannen op basis van de vastgestelde Welstandsnota en de Beleidsnota monumenten en archeologie. De commissie doet dit vanuit de disciplines architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, architectuur- en bouwhistorie en  cultuurhistorie, in het bijzonder monumentenzorg. De commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en vijf leden: twee architecten, een architect-landschapsarchitect, een cultuurhistoricus en een restauratiedeskundige. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat.Laatst bewerkt op 24-04-2015