Monumentenbeleid

Ook op het gebied van archeologie en monumentenzorg komen er steeds meer taken bij gemeenten terecht. Als gemeente zult u niet alleen over een eigen monumentenbeleid móeten, maar ook wíllen beschikken. Daaruit blijkt immers dat u alle belangen heeft gezien en afgewogen.

Om een goede afweging van het monumentenzorgbelang te kunnen maken is het belangrijk om te beschikken over:

1) (een) ambtena(a)r(en) die voldoet(n) aan de VTH-kwaliteitscriteria 2.1 en/of een eigen bouwhistoricus (personele invullling); 
2) een gemeentelijk monumentenbeleid;
3) een erfgoedverordening;
4) eigen gemeentelijke monumenten;
5) eigen gemeentelijke subsidieregeling voor monumenten.Laatst bewerkt op 05-09-2019