Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Men werkt onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister. De Rijksdienst voert wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit voor archeologie, beschermde monumenten, historisch landschap en roerend erfgoed samen met het ministerie. Met specialistische kennis over de zorg voor ons erfgoed brengt de Rijksdienst een verbinding tot stand tussen beleid en praktijk.

De missie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is in wisselwerking met de maatschappij, de waarde van het archeologische, gebouwde en cultuurlandschappelijke erfgoed duiden en toegankelijk maken. Zij wil dit erfgoed behouden en duurzaam ontwikkelen en zo betekenis geven aan de leefomgeving. Hierbij werkt zij samen met tal van organisaties zoals:

  • Architecten en archeologische bedrijven
  • Eigenaren en beheerders van gebouwen en landschappen;
  • Instellingen voor onderwijs en onderzoek
  • Gemeenten, provincies en waterschappen

De dienst luistert goed naar de verschillende opvattingen over erfgoed. Op die manier kan zij bij veranderingen aan de historische omgeving bijdragen aan inspirerende plannen. En aan een goede afweging van soms tegenstrijdige belangen.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed draagt onder andere zorg voor het archeologisch cultureel erfgoed. Dit werkterrein beslaat de hele geschiedenis en het totale grondgebied van Nederland, inclusief het water: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Lelystad houdt zich bezig met het beheer en behoud van het archeologisch maritiem erfgoed van Nederland. Om zorg te kunnen dragen voor het archeologisch erfgoed heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onder andere convenanten afgesloten met terreinbeheerders als Staatsbosbeheer en de Vereniging Natuurmonumenten. 
Daarnaast vormt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een centraal punt voor kennis, onderzoek en advies op het gebied van monumentale gebouwen en de historische omgeving, zoals stads- en dorpsgezichten en het cultuurhistorisch waardevolle landschap. Zij wil een kwalitatief goede bescherming en instandhouding van gebouwde monumenten bevorderen. Namens de staatssecretaris van Cultuur is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed mede verantwoordelijk voor de uitvoering van de Monumentenwet 1988 en van de bestaande subsidieregelingen.Laatst bewerkt op 08-01-2016