Provincie

De provincie Limburg mag zich verheugen in een rijk cultureel erfgoed: 4608 rijksmonumenten en 648 waardevolle archeologische terreinen hebben tot heden de tand des tijds overleefd en zijn generaties lang steeds opnieuw gewaardeerd als getuigen van een vervlogen, maar gezamenlijk verleden. Zij vormen het beste van 'wat het bewaren waard was' en zijn onmisbaar voor onze culturele identiteit en de kwaliteit van onze leefomgeving.

Sinds jaar en dag stelt de Provincie Limburg middelen beschikbaar voor de instandhouding van met name gebouwde monumenten ter ondersteuning van de direct betrokken eigenaren en in samenwerking met de rijksoverheid en de gemeenten. De Provincie wil haar steen blijven bijdragen aan de instandhouding van het Limburgse culturele erfgoed en betrokken zijn bij het maken van keuzes inzake behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed.

De Vondst

Bij De Vondst in Heerlen zijn het Provinciaal Depot en het restauratieatelier Restaura gevestigd. Bij de Vondst beleef je het proces wat een archeologische vondst aflegt. Vanaf de vindplek tot aan de tentoonstelling in de museumvitrine. Je ontdekt hier wat er allemaal moet gebeuren voordat een archeologische vondst in een museumvitrine belandt. Archeologie begint namelijk met veldwerk. Daarna ga je de vondst determineren; denkwerk dus. Tot slot volgt het conserveren en het restaureren.

Er bestaan mogelijkheden voor het publiek om mee te doen en mee te kijken met de archeohotspot waarbij je zelf vondsten sorteert en determineert. Of aan te sluiten bij een rondleiding door het Archeologisch Depot of het restauratieatelier Restaura.
 Laatst bewerkt op 06-05-2020