Erfgoeddatabanken

Op verschillende manieren wordt in Limburg geprobeerd erfgoed te ontsluiten door middel van websites. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen een website voor onroerend (gebouwd) en roerend (museaal) erfgoed. De Erfgoedkaart Limburg omvat daarnaast ook nog de terreinen archeologie en historische geografie. Hieronder staan een aantal websites genoemd. Kijk voor een uitgebreider overzicht van Online collecties daarnaast ook op de website van de Erfgoedcoöperatie.

AEZEL

Aezel (Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen), ook bekend als Limburg TimeMachine, wil erfgoedinformatie van mens en goed digitaliseren en laagdrempelig én authentiek visualiseren en beschikbaar stellen aan een groot publiek.

AEZEL startte in 2009 in Sittard, in een samenwerking tussen bedenker Martin Pfeifer en het Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen. Inmiddels is er door samenwerking met vele partners vanuit historische verenigingen en archieven in Nederlands Limburg en Belgisch Limburg een collectief gegroeid dat de historische data-invoer heeft gerealiseerd van 170.000 percelen. In 2017 is ook de genealogische databank ‘Alle Limburgers’ met miljoenen genealogische gegevens (gerealiseerd door LGGI in samenwerking met Limburgse archieven) opgenomen in AEZEL. Daardoor kan wie/waar/wat/wanneer meer en meer integraal en tot op de scan van de authentieke bron worden getoond.

Limburgs Erfgoednet

Op 19 november 2021 is het Limburgs Erfgoednet online gegaan. Hier vindt u de collecties van deelnemende (vrijwilligers)musea, heemkundekringen en andere erfgoedorganisaties uit Limburg, die niet eerder aangesloten waren bij een reeds bestaand regionaal erfgoednet. Op zoek naar specifieke informatie uit uw eigen omgeving, of gewoon benieuwd naar de (nog) onontdekte verhalen uit de Limburgse geschiedenis? Het Limburgs ErfgoedNet is een ideaal vertrekpunt voor uw online zoektocht. Grasduin door de collectie van lokale en regionale musea of ontdek de rijkheid en fijnmazigheid van de in de loop der tijden met veel zorg opgebouwde collecties van heemkundekringen. Het Limburgs Erfgoednet biedt naast een groeiend overzicht, ook een mooi inkijkje in voorheen nog ontoegankelijke verzamelingen.

Het Limburgs Erfgoednet is per 1 januari 2022 ondergebracht bij de Coöperatie Erfgoed Limburg. Het initiatief voor de totstandkoming van het Limburgs Erfgoednet werd genomen door het Huis voor de Kunsten Limburg. Medewerkers van het Huis zijn blijvend bij het initiatief betrokken en verzorgen de ondersteuning, training en facilitering van de deelnemende organisaties.

PeelenMaasNet

PeelenMaasNet is het digitale gezicht van het cultureel erfgoed van de regio Peel en Maas. Hier vind je historisch beeldmateriaal en documenten van deze regio. Deze historische collecties worden op dit platform gratis online beschikbaar gesteld.

Rode-net

Rode-net, 'het digitaal geheugen van Kerkrade', is de gemeentelijke databank vol met materiaal rond het culturele erfgoed. Beheerd en opgezet door de bibliotheek, in nauwe samenwerking met de gemeente, en gevuld door instellingen en organisaties welke zich bezighouden met het culturele erfgoed, vormt het een onmisbare bron van beelden en feiten uit verleden en heden.

Op deze website krijgt u antwoord op uw culturele vragen over Kerkrade, zijn inwoners en zijn geschiedenis. De initiatiefnemers van Rode-Net zijn: de Kerkraadse Bibliotheek en de Gemeente Kerkrade. 

De leveranciers van de inhoud zijn allerlei organisaties en verenigingen rondom het erfgoed. Zij zijn in het bezit van collecties objecten, foto’s, films en documenten, die allemaal gedigitaliseerd worden, zodat ze in Rode-Net toegankelijk zijn.

Rooynet

Op RooyNet, het digitaal geheugen van Venray, vindt men cultuurhistorische foto's, films, geluiden en documenten. Deze zijn door de deelnemende organisaties verzameld, gedigitaliseerd en via RooyNet toegankelijk gemaakt voor een groot publiek. Het digitale archief van het Venrays weekblad Peel en Maas is vanaf 1880, op enkele jaargangen na, op RooyNet te vinden.Laatst bewerkt op 19-09-2022