Erfgoedmonitor

De Erfgoedmonitor presenteert onderbouwde feiten en cijfers over het erfgoed in Nederland. Met de Erfgoedmonitor geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzicht in de ontwikkeling en staat van het erfgoed in Nederland. Een vaste set van indicatoren op het gebied van archeologie, gebouwde monumenten, historisch landschap en musea en collecties wordt periodiek gemeten. Hiermee worden trends en ontwikkelingen in de tijd zichtbaar gemaakt. Ook aan immaterieel en mobiel erfgoed wordt aandacht besteed. 

Over de Erfgoedmonitor
De Erfgoedmonitor presenteert feiten en cijfers over het erfgoed in Nederland. Deze cijfers geven inzicht in de staat van het erfgoed. De hier gepresenteerde gegevens worden structureel verzameld en geactualiseerd. De gegevens zijn afkomstig uit databases en registraties van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en andere partijen, of worden in overleg en in samenwerking met het veld via gericht onderzoek verzameld. Onderaan elke indicator is aangegeven wat de bron(nen), peildatum, meetfrequentie en verzamelwijze van de data zijn. 

De Erfgoedmonitor geeft een algemeen beeld van de toestand van het erfgoed op nationaal niveau. Waar mogelijk worden gegevens ook op regionaal niveau (provincie, gemeente) aangeboden. Hiermee hebben beleidsmakers toegang tot een dataset die input levert voor beleid en onderzoek op nationaal, regionaal en lokaal niveau. De Directie Erfgoed en Kunsten van het Ministerie van OCW publiceert eens per vier jaar een Erfgoedbalans. Hierin worden de data van de Erfgoedmonitor gerelateerd aan het gevoerde beleid. De Erfgoedmonitor is nog in ontwikkeling en wordt in de komende jaren verder uitgebouwd. Aanvullingen worden gepubliceerd zodra deze beschikbaar zijn. Laatst bewerkt op 26-06-2015