Kaartbijlage 7C: Cultuurhistorische waardenkaart gemeente Bergen

Schaal 1:10.000

Beschrijving


Kaartbijlage bij RAAP-rapport 1644: "Terras langs de Maas. Een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de gemeenten Gennep, Mook en Middelaar en Bergen"

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur M. Verhoeven & G.R. Ellenkamp
Publicatiejaar 2007
Laatst geüpload 29 April 2015 14:07
Bestand .pdf - 1,18 MB