Handreiking van kerkenvisie naar omgevingsplan

Beschrijving


In hun kerkenvisie kunnen gemeenten een strategische toekomstvisie formuleren voor het religieuze vastgoed en voor de kerkgemeenschappen binnen hun grondgebied. De Omgevingswet biedt mogelijkheden om de ambities die in de kerkenvisies zijn geformuleerd te verankeren in gemeentelijk beleid. Deze handreiking geeft een eerste inzicht in de manier waarop kerkenvisie en omgevingsplan aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland
Publicatiejaar 2022
Laatst geüpload 09 September 2022 11:46
Versie definitief