Kaartbijlage 1C: Archeologische vindplaatsen gemeente Bergen (zuid)

Schaal 1:10.000

Beschrijving


Kaartbijlage bij RAAP-rapport 1644: "Op een terras langs de Maas. Een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de gemeenten Gennep, Mook en Middelaar en Bergen"

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur M. Verhoeven & G.R. Ellenkamp
Publicatiejaar 2006
Laatst geüpload 28 April 2015 12:04
Bestand .pdf - 1,18 MB