Rapport gemeentelijke belangenafweging archeologie

Beschrijving


Dit onderzoek is opgezet naar aanleiding van Kamervragen die gesteld zijn aan de Minister van OCW. Centraal in het onderzoek staat de vraag: ‘Hoe doet een gemeente goed recht aan het archeologisch belang, gegeven alle andere belangen die op het spel staan bij een ruimtelijke ingreep?’

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur J. Bazelmans en M.H. Wispelwey
Publicatiejaar 2021
Laatst geüpload 08 July 2021 11:41
Versie definitief