Onderzoek herbestemming kerken en kerklocaties

Een inventarisatie vanaf 1970

Beschrijving


Op initiatief van het Bisdom van Haarlem is in samenwerking met het Bisdom
Rotterdam en ondersteund door Projectbureau Belvedere, een onderzoek opgezet
om feitelijk na te gaan wat er na de kerksluitingen van de laatste veertig jaar met
de kerkgebouwen, of in geval van sloop en nieuwbouw, wat er met die kerklocaties
gebeurd is. Er is niet alleen naar katholieke kerken uit die bisdommen maar ook
naar voorbeelden uit andere provincies en van andere denominaties gekeken.

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur Bisdom van Haarlem, Bisdom Rotterdam en Projectbureau Belvedere
Publicatiejaar 2008
Laatst geüpload 13 February 2019 16:49
Versie december 2008