Venlo maakt van Erfgoed Erfgoud

Het nieuwe Erfgoedbeleid van Venlo

Beschrijving


In deze erfgoednota benoemen we de belangrijkste erfgoedambities voor de gemeente Venlo voor de komende periode. Dit betekent overigens niet dat we die ambities als gemeente ook allemaal zelf kunnen en willen oppakken. Erfgoed is immers van ons allemaal en daarom zetten we in op gedeelde verantwoordelijkheid en partnerschap. We nodigen iedereen uit om een bijdrage te leveren aan behoud, benutting en het uitdragen van ons erfgoed. We willen gebruik maken van de energie die in de Venlose samenleving zit.

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur Gemeente Venlo
Publicatiejaar 2017
Laatst geüpload 15 June 2017 11:54
Versie 1 juni 2017