Limburgse Archeologiebalans 2012

Een analyse van archeologisch onderzoek in de provincie Limburg tussen 2005 en 2009

Beschrijving


In november 2011 heeft de Provincie Limburg een nota voor Gedeputeerde Staten opgesteld om de Statencommissie Cultuur en Natuur te informeren over de Beleidsontwikkeling Archeologie Maasvallei. Hierin is sprake van een procesplan waarbij via zes pijlers wordt toegewerkt naar vernieuwing, efficiëntie en kosteneffectiviteit. Eén van de bevindingen van het beleidsstuk (Pijler 1) luidt dat er te weinig informatie over het Limburgse archeologische onderzoek beschikbaar is om een goed selectiebeleid te voeren

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur Daan Marcellis en Marion Zijlema
Publicatiejaar 2012
Laatst geüpload 21 February 2022 13:39
Versie definitief