Naar een robuust watersysteem in limburg propositie water november 2021

Beschrijving


In de propositie ‘Naar een robuust watersysteem in Limburg’ beschrijven Provincie
Limburg, de gemeenten in Limburg en Waterschap Limburg, gesteund door diverse
belangengroepen, de urgentie, de noodzaak en tegelijkertijd de kans om de
watersystemen in Limburg versneld klimaatrobuust te maken.

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur Provincie Limburg
Publicatiejaar 2021
Laatst geüpload 12 November 2021 10:47
Versie november