Omgevingswet AMvB's Leeswijzer

WAAR vindt u WAT over CULTUREEL ERFGOED?

Beschrijving


Globale, niet-uitputtende selectie van enkel kernpunten met betrekking tot cultureel erfgoed uit de ontwerp-AMvB's.

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Publicatiejaar 2016
Laatst geüpload 23 November 2016 14:44
Bestand .pdf - 52,37 KB
Versie 31 augustus 2016