Ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving beantwoording Tweede Kamer

Bijlage

Beschrijving


Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt schriftelijke vragen van de Tweede Kamer over het ontwerp-Besluit kwaliteit leefomgeving.

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Publicatiejaar 2016
Laatst geüpload 23 November 2016 14:41
Versie 18 november 2016