De kracht van Archeologie

Beleidsprogramma archeologie 2020-2023

Beschrijving


Dit richtinggevend kader archeologie vormt samen met het Beleidskader monumenten 2016-2019 en het Beleidskader met uitvoeringsprogramma Immaterieel erfgoed 2016 t/m 2019, het ‘erfgoeddrieluik’. De rode draden in deze drie beleidsstukken zijn: het realiseren van een groter publieksbereik, vergroten van de zichtbaarheid, meer samenhang en daarmee grotere maatschappelijke impact vanuit een kostenefficiënte benadering.

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur Provincie Limburg
Publicatiejaar 2020
Laatst geüpload 08 May 2020 09:34
Bestand .pdf - 963,34 KB
Versie definitief