Aanpak milieuonderzoek Structuurvisie Ondergrond

Beschrijving


Plan van aanpak van de ministers van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken over het onderzoek naar milieueffecten voor de Structuurvisie Ondergrond. Dit document is het plan van aanpak van de Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau planMer Structuurvisie ondergrond. Iedereen kan reageren op deze conceptnotitie. Dat kan van 10 februari tot en met 23 maart 2015.

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur Ministerie van I&M, Ministerie van EZ
Publicatiejaar 2015
Laatst geüpload 24 June 2015 13:42
Versie 09-02-2015