Infoblad Structuurvisie Ondergrond

Beschrijving


Dit infoblad geeft beknopte informatie over de overwegingen om een Structuurvisie Ondergrond op te stellen. Naar verwachting is de Structuurvisie in 2015 gereed.

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur Ministerie van I&M, Ministerie van EZ
Publicatiejaar 2014
Laatst geüpload 24 June 2015 12:37
Versie 01-06-2014