Kaartbijlage 5b: Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart

Schaal 1:15.000

Beschrijving


Kaartbijlage bij RAAP-rapport 1741: "Archeo-landschappelijk knooppunt gemeente Roermond; een archeoatlas". Bij de archeologieatlas behoort een aantal kaarten, waarvan de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart de belangrijkste is. Mede op basis van deze kaart wordt bepaald of er archeologisch onderzoek in een plangebied nodig is.

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur G.R. Ellenkamp & G. Tichelman
Publicatiejaar 2008
Laatst geüpload 19 May 2015 16:46
Versie 1 augustus 2008