Archeo-landschappelijke knooppunt gemeente Roermond; een archeologieatlas

3 delen

Beschrijving


De archeologieatlas is een beleidsdocument dat uit drie delen bestaat. Het eerste deel beschrijft de stand van zaken van de archeologie in Roermond. Wat is er al bekend? Het tweede deel geeft aanbevelingen voor het gemeentelijk archeologiebeleid. Het derde deel is een bijlage waarin alle archeologische vondsten tot de peildatum in 2007 kort staan beschreven.

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur G.R. Ellenkamp & G. Tichelman
Publicatiejaar 2008
Laatst geüpload 19 May 2015 15:55
Versie 1 augustus 2008