Overzicht beleidskaart archeologie

Beschrijving


Bij de Nota Archeologie 2011 hoort de archeologische beleidskaart. Op deze kaart wordt een onderscheid gemaakt in drie gebieden: 'historische kern', 'archeologisch waardevol gebied' en 'overige gebied'. Per gebied geldt een ander onderzoeksregime dat vertaalt is in uniforme bestemmingsplanregels.

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur z.a.
Publicatiejaar 2011
Laatst geüpload 19 May 2015 15:46
Versie 11-07-2011