Nota archeologie 2011 Roermond

Beschrijving


In deze nota is de gemeentelijke archeologievisie van Roermond en het beleid voor de komende jaren geformuleerd en toegelicht. Leidraad daarbij is dat archeologie een integraal onderdeel vormt bij de afwegingen betreffende de ruimtelijke ordening en de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente.

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur z.a.
Publicatiejaar 2011
Laatst geüpload 19 May 2015 15:07
Versie 2011