Kaartbijlage II-1: Archeologische vindplaatsen, onderzoeksmeldingen en ontgrondingen in de gemeente Roerdalen

Schaal 1:25.000

Beschrijving


Kaartbijlage bij RAAP-rapport 1953: "Een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de gemeente Roerdalen"

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur M. Verhoeven, G.R. Ellenkamp & D.M.G. Keijers
Publicatiejaar 2010
Laatst geüpload 18 May 2015 16:51
Bestand .pdf - 7,84 MB
Versie 19 maart 2010