Een archeologische verwachtings- en beleidskaart voor de gemeente Sittard Geleen | inventarisatie

Inventarisatie van archeologische vindplaatsen, onderzoeksmeldingen en ontgrondingen

Beschrijving


Pdf van RAAP rapport 2144. Kaartbijlage II-2. Schaal 1:15.000

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur RAAP
Publicatiejaar 2010
Laatst geüpload 08 May 2015 14:24
Bestand .pdf - 7,95 MB
Versie 2010