Begrensd verleden - Een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart en de cultuurhistorische waardenkaart voor de gemeente Venray. Deelrapport I

Toelichting op de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart en cultuurhistorische waardenkaart.

Beschrijving


Pdf van RAAP-RAPPORT 1482 - deelrapport I
Begrensd verleden - Een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart en de
cultuurhistorische waardenkaart voor de gemeente Venray

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur RAAP | B.J. Moonen
Publicatiejaar 2008
Laatst geüpload 08 May 2015 11:10
Bestand .pdf - 38,26 MB
Versie 28 april 2008