Kaartbijlage 4: Archeologische verwachtings- en advieskaart: locatie van vindplaatsen

Schaal 1:25.000

Beschrijving


Kaartbijlage bij RAAP-rapport 1483: "Hoog, middelhoog en laag. Een archeologische verwachtings- en cultuurhistorische advieskaart voor de Parkstad Limburg gemeenten en de gemeente Nuth archeologische verwachting"

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur M. Verhoeven & G.R. Ellenkamp
Publicatiejaar 2008
Laatst geüpload 30 April 2015 13:46
Bestand .pdf - 22,53 MB