Kaartbijlage 4a: archeologische verwachtings- en advieskaart: locatie van vindplaatsen. Deelkaart gemeente Landgraaf

Schaal 1:10.000

Beschrijving


Kaartbijlage bij RAAP-rapport 1483: Hoog, middelhoog en laag. Een archeologische verwachtings- en cultuurhistorische advieskaart voor de Parkstad Limburg gemeenten en de gemeente Nuth.

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur M.P.F. Verhoeven
Publicatiejaar 2007
Laatst geüpload 09 June 2015 16:29
Bestand .pdf - 6,65 MB