Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten

Beschrijving


Allereerst wordt een aantal uitgangspunten voor een goede monumentenzorg en overwegingen ten aanzien van specifeke vraagstukken en ingrepen aan monumenten geformuleerd. Vervolgens wordt ingegaan op de juridische bescherming van onze rijksmonumenten en het hiermee verbonden vergunningstelsel. Tot slot wordt toegelicht hoe het proces van advisering is ingericht en welke soorten informatie de RCE in zijn afweging betrekt.

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed
Publicatiejaar 2019
Laatst geüpload 29 August 2019 14:19
Versie definitief