Nieuws

30-11-2023

De Om­ge­vings­wet komt er aan

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt…
Lees verder...
23-11-2023

Digitaal erfgoed bruist in Limburg: hier staan de erfgoedorganisaties nu

De Dag van Limburgs Digitaal Erfgoed in Maastricht op 13 november was vol inspiratie en kennisuitwisseling tussen…
Lees verder...
20-11-2023

Cultureel erfgoed opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

De gevolgen van klimaatverandering komen sneller en zijn heviger dan gedacht. Daarom is het belangrijk om de maatregelen…
Lees verder...
13-11-2023

Ondertekening vervolg programma Toekomst Religieus Erfgoed Nieuwsbericht

Op maandag 13 november ondertekenden acht landelijke partners voor het vervolg van de gezamenlijke nationale kerkenaanpak…
Lees verder...
25-10-2023

Draai­boe­ken wa­ter­over­last voor mu­sea, ar­chie­ven, bi­bli­o­the­ken en mo­nu­men­ten ge­reed

Tijdens de hoogwatercrisis van 2021 werden 3 musea en 136 monumenten getroffen door wateroverlast. Reden voor het Huis…
Lees verder...
14-09-2023

Netwerkdag Erfgoed SAM-Limburg 2023

Op donderdag 14 september a.s. organiseerde het Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg een netwerkdag voor…
Lees verder...
06-09-2023

Help mee de Limburgse molens te laten draaien: word vrijwillige molengids!

Op woensdag 6 september 2023 gaat de opleiding tot vrijwillige molengids van Molenstichting Limburg en het Gilde van…
Lees verder...
07-08-2023

Opening van het New Regional Bauhaus op 1 september 2023 in Heerlen/NL

Met de lancering van het "New Regional Bauhaus" in Heerlen zet de RWTH Aken een veelbelovende stap om het…
Lees verder...
07-07-2023

BOEi neemt bestuursrol Kloosterdorp Steyl over

Erfgoedorganisatie BOEi neemt de bestuursrol van de Stichting Kloosterdorp Steyl in Noord-Limburg over. De stichting…
Lees verder...
04-07-2023

Kortere beslistermijnen voor vergunningplichtige zonnepanelen of warmtepompen

Eind vorig jaar is de “EU Verordening tot vaststelling van een kader om de inzet van hernieuwbare energie te…
Lees verder...
Pagina 1 / 204