Digitaal erfgoed bruist in Limburg: hier staan de erfgoedorganisaties nu

De Dag van Limburgs Digitaal Erfgoed in Maastricht op 13 november was vol inspiratie en kennisuitwisseling tussen erfgoedprofessionals en vrijwilligers. En een mijlpaal, want vijf jaar na de eerste provinciale kaderbrief voor een duurzame aanpak van digitaal erfgoed. Wouter Daemen, digitaal-erfgoed-coach voor Limburg, vertelt waar de Limburgse organisaties nu staan.

‘We weten elkaar nu goed te vinden’

Wouter Daemen: ‘De volle zaal symboliseert treffend hoe we elkaar nu goed weten te vinden. Er is echt een netwerk ontstaan van zowel professionele als vrijwillige erfgoedorganisaties. Iedereen deelt kennis en ervaring, terwijl ook kritische vragen gesteld worden en gezamenlijke initiatieven bloeien.’

‘Een mooi voorbeeld is het Limburgs ErfgoedNet, een platform waar vrijwillige erfgoedorganisaties zelf hun digitale collecties kunnen beheren, beschrijven en presenteren. Daarbij leren we elke dag. In een wereld met behoorlijk wat jargon, standaarden en afkortingen begrijpen we elkaar steeds beter en spreken we steeds meer dezelfde “taal”.’

‘Stapsgewijs naderen we een netwerk van verbonden erfgoedinformatie’

‘In de afgelopen jaren hebben we ons als erfgoedorganisaties ontwikkeld tot een onlosmakelijk onderdeel van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Via het programma Linked Open Limburg hebben we de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed en de afspraken uit de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) vertaald naar een Regionale Architectuur. Dit gezamenlijke traject brengt ons stapsgewijs dichter bij een netwerk van verbonden erfgoedinformatie.’

‘Als digitaal-erfgoed-coach vervul ik sinds 2019 een verbindende rol, en fungeer ik als schakel tussen regionale en nationale ontwikkelingen. Hierbij maken we dankbaar gebruik van de tools en netwerkvoorzieningen die op landelijk niveau worden ontwikkeld, om ze vervolgens succesvol in onze provincie te implementeren.’

‘Nog genoeg te doen’

‘Met de voortdurende steun van de provincie zetten we de komende jaren de ingeslagen koers voort. Aangezien digitalisering een continu proces is, valt er genoeg te doen. We zetten flinke stappen in het NDE-compatibel maken van onze collectie-informatiesystemen en gaan actief aan de slag met het verbeteren van de datakwaliteit van de collecties.’

‘Tegelijkertijd werken we aan de verschillende onderdelen van de infrastructuur om deze informatie te verbinden. En ontwikkelt het Limburgs Museum met Ons Limburgs Museum een eerste gezamenlijke publiekstoepassing. Ik kijk dan ook vol verwachting uit naar waar we over vijf jaar staan in deze ontwikkelingen.’

Op de hoogte blijven?

 

23-11-2023

Laatst bewerkt: 27-11-2023