BOEi neemt bestuursrol Kloosterdorp Steyl over

Erfgoedorganisatie BOEi neemt de bestuursrol van de Stichting Kloosterdorp Steyl in Noord-Limburg over. De stichting heeft ter plaatse sinds 2016 diverse monumentale gebouwen met omvangrijke karakteristieke kloostertuinen in erfpacht en beheer.

Kloosterdorp Steyl ligt op een van de meest schilderachtige plekjes langs de oever van de Maas. De provincie Limburg heeft het dorp het predicaat regionaal cultureel erfgoed toegekend. Dit vanwege de monumentale en landschappelijke waarde, de opmerkelijke concentratie gebouwen, het rijke cultureel-maatschappelijke verleden en de aanwezigheid van bijzondere tuinen, musea, kunstenaars en ambachtslieden.

Expertise en ervaring

BOEi brengt expertise en ervaring in als eigenaar, verhuurder en opdrachtgever van restauraties en herbestemmingen. Zij is daarmee naar eigen zeggen in staat om de uitdagingen in Steyl op te pakken en projecten verder te brengen. Dat gebeurt in samenwerking met lokale stakeholders en partners, waaronder de gemeente Venlo.

Bart Lickfeld, voorzitter van de Stichting Kloosterdorp Steyl: “BOEi heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar het ensemble in beheer bij onze stichting. Haar rol wordt nu steviger. Steyl is klaar voor een volgende stap in het proces dat voor ons als bestuur zo’n 10 jaar geleden is begonnen en waar we met veel inzet aan hebben gewerkt”.

BOEi-directeur Arno Boon wijst erop, dat zijn organisatie ruim 200 gebouwen en circa 400 huurders in beheer heeft. “Sinds 2005 zijn we op en af betrokken bij projecten in Steyl; vaak in de sfeer van onderzoek naar haalbaarheid van herbestemming. Het is dus een logische stap om een steviger rol te nemen. In Steyl is de binding tussen monumenten en huurders van belang, maar ook om de gemeenschap beter in beeld te krijgen en die energie te benutten. Want monumenten zijn tegenwoordig niet langer louter van monumentendeskundigen, maar van iedereen”.

Kennismaking

BOEi houdt op woensdagavond 9 augustus een eerste kennismakingsmoment. Geïnteresseerden kunnen zich melden via info@BOEi.nl. Vertegenwoordigers van BOEi zijn ook aanwezig op de Steylerdag op zondag 3 september.

Bron: www.monumentaal.com

07-07-2023

Laatst bewerkt: 24-08-2023