Netwerkdag Erfgoed SAM-Limburg 2023

Op donderdag 14 september a.s. organiseerde het Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg een netwerkdag voor erfgoedambtenaren en (restauratie-)architecten. Deze dag waren we te gast in de gemeente Maasgouw waar het ochtendgedeelte plaatsvond in restaurant "Int Brookx". 's Middags was er gelegenheid om deel te nemen aan een excursie naar het historische centrum van Stevensweert.

We startten met de actualiteiten van het Restauratiefonds. Daarna was er aandacht voor conflictarcheologie en de kansen en knelpunten die een goede inventarisatie hiervan voor gemeenten biedt. Conflictarcheologie betreft de archeologische overblijfselen van oude verdedigingslinies en vestingwerken. Hierbinnen is het onderzoek naar resten van de Tweede Wereldoorlog sterk in opkomst, zowel door amateurs en professionals. 

In de tweede helft van het ochtendprogramma richtten wij ons op gemeentelijk beleid ten aanzien van zonnepanelen in beschermde stads- en/of dorpsgezichten. De gemeente Maasgouw heeft opdracht gegeven tot het maken van een "potentiekaart PV-panelen voor beschermde stads- en dorpsgezichten". Hier is een toelichting op worden gegeven.

Programma

9:00 uur         INLOOP MET KOFFIE EN VLAAI

9:30 uur         Welkom door Ruud van Eeten, directeur Huis voor de Kunsten Limburg

9:35 uur         Introductie door Tim Snijckers, wethouder gemeente Maasgouw

9:45 uur         "Erfgoedroute Limburg" door Joep Steinhage, Projectleider Archeo Route Limburg Limburg Marketing

9:55 uur         "Actualiteiten financieren: springlevende monumenten" door Remco Vos, accountmanager Restauratiefonds

10:10 uur       "Conflictarcheologie in Limburg, kansen en knelpunten" door Dwayne Beckers, adviseur De Erfgoedspeciaalzaak

10:30 uur       PAUZE

11.00 uur       "Het Servicecentrum MER Omgevingsdienst: Een korte toelichting over de samenwerking en de taken en verantwoordelijkheden voor drie gemeenten" door Mariëlle Stokbroekx, medewerker archeologie en cultuurhistorie Servicecentrum MER Omgevingsdienst

11:10 uur       "Wat doen we anno 2023 met de stads-en dorpsgezichten?" door Leonard de Wit, Hoofd Regio Midden-Zuid, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

11:30 uur       "Erfgoedzorg in Maasgouw" door Hugo van Heesewijk, beleidsmedewerker Fysiek Domein, gemeente Maasgouw

11:45 uur       "Duurzame maatregelen op daken in beschermde stads- en dorpsgezichten" door: Hugo van Beusekom, adviseur geo-informatie en datamanagement en Jitte Jan de Vries, projectmanager en adviseur energie, Bureau Kragten

12:15 uur       Vragen en discussie

12:30 uur       LUNCH

13:45 uur       Rondleiding door Stevensweert

16:00 uur       BORREL

17:00 uur       EINDE DAG

Middagexcursie

In de middag krijgen  we een rondleiding in het beschermde stads en dorpsgezicht van Stevensweert. We lopen door het historische stratenpatroon, langs de gereconstrueerde vestingwerken, de rooms-katholieke kerk en het protestantse kerkje.

We bezoeken het streekmuseum voormalig gemeentehuis gebouwd in 1858 naar ontwerp van Pierre Cuypers uit Roermond. Hier bevindt zich ook de maquette van de vestingwerken van Stevensweert die door de Spanjaarden in 1633 zijn aangelegd. Daarnaast is er de maquette van het middeleeuws kasteel van Stevensweert uit de 12e eeuw te bezichtigen.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle Limburgse gemeenteambtenaren die betrokken zijn bij erfgoed. Dat betreft niet alleen de erfgoedambtenaar, maar ook de collega’s op andere afdelingen. Daarnaast zijn ook (restauratie-)architecten welkom.

Waar?

Int Brookx
In het Brook 1
6107 BG STEVENSWEERT

Kosten

Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden.

Aanmelden

De aanmelding voor deze dag is gesloten.

Bron: SAM-Limburg/Door: Marion Zijlema

14-09-2023

Laatst bewerkt: 26-09-2023