Pro­vin­cie Lim­burg en ge­meen­te Ven­lo in­ves­te­ren in be­houd van Kloos­ter­dorp Steyl

Op 1 maart 2023 ondertekenen gedeputeerde Geert Gabriëls, de gemeente Venlo en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van Kloosterdorp Steyl.

Overeenkomst

Binnen deze overeenkomst spreekt de Provincie Limburg de intentie uit om maximaal 1 miljoen euro beschikbaar te stellen aan de gemeente Venlo vanuit de portefeuille erfgoed voor de restauratie, herbestemming en het duurzaam behoud van rijks en monumentale gebouwen in Kloosterdorp Steyl. Dit als reactie op de vraag voor (financiële) ondersteuning door de gemeente Venlo. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan ten behoeve van nadere besluitvorming door Gedeputeerde Staten waarbij de gemeente Venlo een subsidieaanvraag moet indienen bij de Provincie vóór 31 december 2023.

Unieke Limburgs erfgoed

Kloosterdorp Steyl is en van de best bewaarde geheimen van Limburg. Hier is de geest van het verleden zichtbaar en voelbaar en zijn interessante lessen te leren voor het hier en nu. Kloosterdorp Steyl was volledig zelfvoorzienend, inclusief stroomopwekking, voorzag in eigen voedsel en bood zingeving en rust.

Kloosterdorp Steyl is de enige in zijn soort door de 13,5 ha. monumentaal groen, het adembenemende Missiemuseum, de drie actieve kloosterordes en meer dan 60 monumenten met een gezamenlijk vloeroppervlak van circa 30.000 m2. Het merendeel van de gebouwen, complexen en tuinen heeft een rijks monumentale status. Inmiddels is een aanzienlijk deel van de gebouwen in veel mindere mate in gebruik dan tijdens de hoogtijdagen van de betreffende kloosterorden. Met als resultaat: leegstand en een grote opgave voor restauratie, onderhoud en herbestemming.

Behoud Steyl stap dichterbij

Met het aangaan van deze samenwerkingsovereenkomst en het uitspreken van de intentie voor het beschikbaar stellen van de middelen kan de gemeente Venlo aan de slag met het voorbereiden van een subsidieaanvraag en wordt in de lobby voor overige financiering voor het project dit besluit als onderbouwing meegenomen naar andere partners zoals o.a. Rijk, fondsen, ondernemers. Met een eventuele subsidieverlening wordt door middel van provinciaal geld bijgedragen aan het behoud van één van de grootste erfgoedschatten die Limburg en Nederland te bieden heeft.

02-03-2023

Laatst bewerkt: 13-03-2023