Gratis energiescans voor monumentale woonhuizen in Limburg

De Provincie Limburg helpt in samenwerking met Monumentenwacht Limburg en De Groene Grachten eigenaren van woonhuis monumenten in Limburg met verduurzamen Zij kunnen nu een gratis Duurzaam Monumenten-advies aanvragen om inzicht te krijgen in de duurzame kansen voor hun woning. Voor wie al een adviestraject doorlopen heeft wordt maatwerkondersteuning geboden.

De scan wordt uitgevoerd door een Duurzame Monumenten-adviseur, DuMo-adviseur, met ervaring en deskundigheid op het gebied van verduurzamen van historische gebouwen. Tijdens een woningopname worden de technische mogelijkheden onderzocht en de wensen van de bewoners besproken. De bevindingen worden uitgewerkt in een helder adviesrapport waarbij de volgende thema’s aan bod komen: quick wins, isolatie en ventilatie, verwarming, elektriciteit en water & groen. Naast de duurzame kansen geeft het rapport ook inzicht in de juridische kaders en actuele regelingen voor financiering en subsidies.

Wie eerder al een energieadvies heeft laten uitvoeren komt in aanmerking voor maatwerkondersteuning. U kunt hierbij denken aan sparsessies over specifieke verduurzamingsonderdelen, opstellen van offertespiegels, ondersteuning bij vergunningaanvragen en informatie vergaren over verschillende subsidie- en financieringstrajecten.

Dankzij de energiescan en ondersteuning kunnen monumenteigenaren hun energiekosten verlagen en de kwaliteit van hun woning verbeteren. Zeker in tijden van stijgende energieprijzen is dit een welkome hulp bij verduurzaming.

Monumenteigenaren kunnen zich tot 16 september 2022 aanmelden via de website van Monumentenwacht Limburg. Er is beperkt budget dus wees er snel bij. Meld je hier aan: www.monumentenwachtlimburg.nl/duurzaamheid/

Deze ondersteuning bij het verduurzamen van uw woonhuis monument wordt u aangeboden door Provincie Limburg in samenwerking met Monumentenwacht Limburg en De Groene Grachten. Zolang er budget is, dankzij de Europese ELENA-subsidie, zijn er voor u geen kosten aan verbonden.

Vanwege de grote aantallen aanmeldingen, worden aanmeldingen vanaf 11 juli 2022 op een wachtlijst geplaatst. U ontvangt een e-mail met meer informatie. 

Bron: www.groenegrachten.nl/www.monumentenwachtlimburg.nl

06-07-2022

Laatst bewerkt: 04-08-2022