Zo­veel mo­ge­lijk men­sen la­ten ge­nie­ten van de prach­ti­ge mo­nu­men­ten in Lim­burg

Gedeputeerde Staten hebben recent de Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten en de Monulisaregeling vastgesteld. Aanvragen voor beide regelingen door eigenaren van rijks- en gemeentelijk beschermde monumenten kunnen per 14 maart aanstaande worden ingediend. Belangrijk nieuw accent in de restauratieregeling is het stimuleren van het vertellen van het verhaal van het monument en het betrekken van de lokale gemeenschap.

Bekijk beide regelingen

Hier is meer informatie te vinden over:

Maatschappelijke toegankelijkheid

"De maatschappelijk inbedding is een belangrijk nieuwe accent in de restauratieregeling. We willen zoveel mogelijk mensen laten genieten van al onze prachtige monumenten in Limburg" aldus Geert Gabriëls, gedeputeerde Natuur, Milieu en Erfgoed van de Provincie Limburg.

"Concreet betekent dit dat we nieuwe voorwaarden in deze regeling hebben ten aanzien van het vertellen van het verhaal van het monument en het betrekken van de lokale gemeenschap. Meer mensen betrekken bij monumenten stimuleren we verder met ruimere subsidiabele kosten indien een monument aantoonbaar openbaar toegankelijkheid is."

Voor de restauratieregeling stelt de Provincie Limburg in 2022 en 2023 een bedrag van € 3,67 miljoen beschikbaar. Hiermee zet de provincie zich in voor de ondersteuning van monumenteneigenaren bij urgente restauraties van zowel rijks- als gemeentelijk beschermde monumenten. Voor de Monulisaregeling is in dezelfde periode € 1,7 miljoen beschikbaar. Hiermee continueert de provincie haar ondersteuning aan onderhoud van rijksmonumenten die economisch niet rendabel zijn, zoals kerken in de eredienst, molens en groen erfgoed.

Meer projecten ondersteunen

Gezien het aantal verwachte subsidieaanvragen zijn binnen beide regelingen het subsidiepercentage én het maximale subsidiebedrag aangepast. Zo kan de provincie meer projecten ondersteunen en blijven meer Limburgse monumenten behouden voor de toekomst.

Looptijd subsidieregelingen

De aanvragen voor beide regelingen kunnen worden ingediend vanaf 14 maart aanstaande. De regelingen sluiten op 31 oktober 2023. Eigenaren van de betreffende monumenten die graag informatie ontvangen over de restauratieregeling, kunnen op de website van de provincie een vooroverleg aanvragen.

14-03-2022

Laatst bewerkt: 22-03-2022